raqpid gaz
Introducerea gazelor
- In conformitate cu H.G. nr. 1043/ 1.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693/ 02.08.2004) si cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/ 2004, orice instalatie noua de gaze naturale trebuie sa aiba în mod obligatoriu acordul de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze.

Acordul de acces permite beneficiarului sa încheie Contractul de proiectare si executie a lucrarii cu una din firmele autorizate de
catre Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) pentru proiectarea si executia instalatiilor de gaze naturale.

Inainte de începerea propriu-zisa a lucrarilor de executie, instalatorul autorizat are obligatia de a depune la Serviciul Tehnic al furnizorului
documentatia tehnica, în vederea obtinerii avizului tehnic.

Punerea în functiune si receptia lucrarii se face de catre personalul de specialitate al furnizorului.
Instalare detectoare gaz
Instalare, montare aragaz
Reparatii instalatii gaz
Executam instalatii gaz
Gauri in beton
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Tel: 0762 995 458
E-mail: rapid_gaz@yahoo.com