raqpid gaz
Drepturi si obligatii
AI DREPTUL DE:
- A beneficia de furnizarea gazelor naturale in mod continuu si in conditii de calitate, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare;
- A fi anuntat de intreruperile programate in alimentarea cu gaze naturale si de durata acestora;
- A beneficia de masurarea cantitatilor de gaze naturale exclusiv prin contoare/sisteme/echipamente de masurare, certificate in conformitate cu reglementarile metrologice in vigoare la data instalarii;
- A ti se recalcula consumul de gaze naturale, atunci cand se constata defectarea contorului, in conformitate cu modul de recalculare prevazut in anexa la contractul de furnizare;
- A beneficia, pe cheltuiala furnizorului de gaze, de verificarea metrologica periodica a aparatelor si echipamentelor de masurare a debitelor de gaze naturale, inclusiv de repararea acestora;
- A beneficia, pe cheltuiala proprie, de verificarile si reviziile periodice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care se gasesc pe proprietatea ta, operatiile fiind efectuate de catre operatorul de distributie.

AI INDATORIREA DE:
- A achita integral si la termen contravaloarea facturii de gaze naturale;
- A nu permite altor persoane sa se racordeze la instalatia ta de gaze naturale, decat cu avizul furnizorului;
- A permite accesul imputernicitului furnizorului la punctul de masurare, pentru citirea indexului contorului si pentru a efectua verificarea sau revizia periodica a instalatiei de utilizare;
- A efectua modificarile sau extinderile instalatiei care utilizeaza in functionare gaze naturale numai cu obtinerea aprobarilor legale si numai cu agenti economici autoriza ti de ANRGN;
- A sesiza imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constati in functionarea contorului de masurare sau a instalatiei de utilizare.
Instalare detectoare gaz
Instalare, montare aragaz
Reparatii instalatii gaz
Executam instalatii gaz
Gauri in beton
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Tel: 0762 995 458
E-mail: rapid_gaz@yahoo.com